27May 2015

Wersje oprogramowania VTI

 • ver. 2.2 - przyśpieszony został zimny start urządzenia oraz dodano licznik komunikatów NMEA z fix-em. Link do wydania: Github - wersja 2.2.
 • ver. 2.1 - w tej wersji dodałem licznik pół obrazów oraz zostały zmienione różne drobiazgi w kodzie źródłowym.
 • ver. 2.0 - dodana została kalibracja częstotliwości wewnętrznego zegara oraz pomiar czasu teraz jest w oparciu o timer1 mikrokontrolera. Co 1 ms aktualizowana jest aktualna godzina. Impuls PPS służy do korekty czasu co 1 sekundę.

 • ver. 1.2 - Wprowadzone zmiany: dane z GPS są przetwarzane także w trybie pomiaru czasu, w przypadku wykrycia różnicy między czasem VTI a czasem odczytanym z GPS wyświetlany jest komunikat błędu, w trybie "Info" wyświetlana jest informacja o ilości przetworzonych komunikatów NMEA oraz kilka innych drobiazgów.
 • ver. 1.1a - Poprawiona wartość HDOP, szerokość i długość geograficzna wyświetlana jest z dokładnością pięć miejsc po przecinku.
 • ver. 1.1 - Dodany został znacznik poprawności odbioru sygnału synchronizacji czasu PPS - przy liczniku sekund wyświetlana jest litera "P".
 • ver. 1.0 - Pierwsza wydanie które oznaczyłem jako finalne. W tej wersji zaktualizowany został schemat połączeń między poszczególnymi modułami. Na rysunku uwzględniony został wyłącznik modułu GPS. Dodałem rysunek płytki uniwersalnej ze schematem połączeń i wyprowadzeń złącz: LED, reset, wyłącznik GPS oraz przełącznik trybu OSD. Została poprawiona obsługa modułu GPS gdy VTI jest w trybie "Info". Funkcje odpowiedzialne za pokazywanie daty i godziny zostały uproszczone i poprawione.

 • ver. 0.4 - Zmiany dotyczą głownie OSD. Poprawiona została czytelność milisekund, dodano stronę informacyjną ze współrzędnymi geograficznymi i wysokością. Dodatkowo wyświetlana jest ilość uwzględnianych satelitów oraz współczynnik HDOP, informujący o precyzji wyznaczonych współrzędnych. Na schemacie pokazano sposób podłączenia diody PPS LED oraz przełącznika zmiany trybu OSD.
 • ver. 0.3 - Pierwsze wydanie z zaimplementowaną podstawową obsługą modułu OSD. Uwaga! W tej wersji zmienił się sposób podłączenia odbiornika GPS z Arduino. Zmiany naniosłem na schemat połączeń. Teraz GPS jest podłączony pod sprzętowy UART. Oznacza to, że chcąc wgrać do Arduino oprogramowanie należy wyłączyć odbiornik GPS. W praktyce wystarczy odłączyć czerwony przewód zasilania. Filmik na YouTube pokazujący działanie insertera w tej wersji.
 • ver. 0.2 - w tej wersji, jeśli chodzi o funkcjonalność, nie ma większych zmian. W dalszym ciągu nie mam płytki OSD. Poprawki dotyczą głównie porządkowania kodu. Fragment odpowiedzialny za konfigurację odbiornika GPS został przeniesiony do funkcji configureGPS. Zrezygnowałem też ze zmiany częstotliwości wysyłania komunikatów NMEA i zostawiłem domyślną wartość wynoszącą 1Hz. Informacja o czasie jest pobierana z GPS tylko raz (funkcja refreshGPSDateTime), ustawiana jest data i godzina systemowa a następnie sygnał PPS odpowiada za korektę chodu zegara systemowego. W przypadku zaniku tego sygnału (np. utrata fix-a) i po ponownym jego odzyskaniu program oblicza ilość milisekund od ostatniej korekty czasu, przelicza i zaokrągla ją do pełnych sekundy i o taki czas koryguje aktualne wskazanie godziny i daty. W tej wersji co dziesięć sekund jest odświeżana informacja o współrzędnych. Czy tak będzie w wersji z OSD jeszcze nie wiem. Pokażą to testy które zrobię po otrzymaniu modułu ale prawdopodobnie dodam przełącznik zmieniający display data/godzina <-> współrzędne/wysokość.
 • ver. 0.1 - została zaimplementowana podstawową obsługę modułu GPS. Poniżej efekt działania programu widoczny na konsoli szeregowej:

serial1.png

Powrót do strony głównej projektu VTI.